Kære grundejere i Gartnervænget

Hermed anden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads.

Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Rettidigt indkomne forslag:
  Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt forskønnelse af to områder på Gartnervænget.
  Se de tre økonomiske tilbud fra Thøgersen i opslagskassen eller nedenfor på siden.
  a)De økonomiske tilbud præsenteres og ligeledes præsenteres grundejerforeningens budget og indestående i banken for at anskueliggøre foreningens økonomi, inden der træffes afgørelse om de tre konkrete forslag.
  b) Afstemning om de tre tilbud fra Thøgersen.
  tilbud_1_parkering_legeplads
  tilbud_2_lille_skrænt
  tilbud_3_store_skrænt
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 4. Eventuelt.
Vel mødt!
Bestyrelsen