Til stede: Niels, Simon, Nikolaj, Mie
Afbud: Henrik

1. Konstituering af den ny bestyrelse

 • Nikolaj fortsætter som kasser,
 • Mie som formand,
 • Simon træder ind som næstformand.

Nikolaj giver banken besked om den ny bestyrelse.

Mie skriver til Stig og beder om at få opdateret kontaktoplysningerne på Simon på hjemmesiden.

2. Kommende bestyrelsesmøder

 • Torsdag den 1. juni kl. 20 hos Niels (planlægning af sommerfest + invitation)
 • Torsdag den 17. august kl. 20 hos Nikolaj
 • Sommerfest og arbejdsdag den 26. august (obs. På opgaver – male de hvide felter på vejen op)
 • Torsdag den 26. oktober kl. 20 hos Simon
 • Torsdag den 7. december kl. 20 hos NielsTorsdag d. 8. Februar 2024 kl. 20 hos Mie
 • Onsdag den 6. marts kl. 20 hos Henrik
 • Generalforsamling onsdag den 20. marts 2024

3. Planlægning af arbejdsdag/ekstraordinær generalforsamling

 • Nikolaj køber sodavand og øl til arbejdsdagen
 • Nikolaj bestiller container fra Thøgersen, der vil være at finde på Gartnervænget 4.-11. Maj 2023. Der bestilles ligeledes sand til at få fyldt sandkasserne og hullerne ved rutsjebanerne.
 • Mie indkalder med 2. varsel til generalforsamling og hænger tilbud fra Thøgersen op.
 • Niels tjekker op på aftale med Stig vedr. Hullerne i vejen. Undersøger ligeledes maling til fodboldmålene.

Opgaver til arbejdsdagen:

 • Niels taler med Stig om opgaven med at få fyldt hullerne i vejen op med asfalt (da de to aftalte at se på det til generalforsamlingen i marts). Måske vil det være muligt at løse denne opgave på arbejdsdagen?
 • Grave noget af det gamle sand i sandkassen ved legehuset væk.
 • Påfyldning af sand på sandkassen ved legehuset samt hullerne for enden af rutsjebanerne.
 • Feje vejene.
 • Brænde ukrudt langs fortov.
 • Male fodboldmålene.

4. Vores Grundejerforening

Bestyrelsen vil undersøge, om der følger en mailadresse med til vores konto hos Vores Grundejerforening. Dette skyldes, at vores almindelige gmail ikke er sat op til at være tilgængelig for skiftende brugere, som er nødvendigt, når der kommer nye medlemmer ind i bestyrelsen.

5. Økonomi

Nikolaj sørger for opkrævning af kontingent i maj måned. Ellers intet at bemærke.

6. Hjemmesiden

Vi vil fremadrettet være opmærksomme på, med hjælp fra Stig, at bruge nyhedsbrevet til de medlemmer, der har skrevet sig op til dette.
Ligeledes at få skrevet arrangementer ind under kommende arrangementer på hjemmesiden.

7. Henvendelse fra grundejere på Siimvej

Ønske om, at vi på Gartnervænget får top-beskåret et af træerne ved boldbanen, da det skygger for lidt af morgensolen på deres solcellepanel.
Vi har i bestyrelsen truffet beslutning om at vende tilbage til grundejerne med besked om, at vi pt. ikke kan beskære træer på vores fællesområder af andre hensyn end sikkerhedsmæssige hensyn.
Dette skyldes Gartnervængets nuværende projekt med træfældning, hvor fokus også pt. Ligger på sikkerhedsmæssige hensyn.

8. Skovdyrkerne

Har endelig meldt tilbage, at de går i gang hurtigst muligt og inden maj.
Mie tager kontakt til dem for at få en konkret dato.

9. Vingaver

Nikolaj køber en flaske vin til Stig og Svend som tak for hjælpen med hjemmesiden samt rollen som ordstyrer på generalforsamlingerne.

10. Legetøj søges til legepladserne

1Mie skriver ud på Facebook og hjemmesiden vedr. Om der er nogen, der ligger inde med relevant legetøj (f.eks. Legemad i plastik til legehuset, biler til sandkassen eller andet, et legekøkken til legehuset), eller om der ligeledes er nogle af børnefamilierne, der har konkrete ønsker til opdatering af legepladsernes legetøj.

11. Punkter til næste gang

● Nikolaj skal opdatere budget for 2023 (budget for kaninlaug overføres til 2024).
● Vores grundejerforening (gennemgang af det online webseminar).
● Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsens arbejde.