Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj kl. 18.30 på Gartnervængets boldbane ved den store legeplads.
Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. indkomne tilbud fra Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads samt forskønnelse af to områder på Gartnervænget.
Se gerne referat fra generalforsamlingen i marts 2023 på hjemmesiden for yderligere oplysninger.
De konkrete tilbud inkl. priser hænges op i opslagskassen og lægges på hjemmesiden senest 14 dage inden den ekstraordinære generalforsamling.
Vel mødt!
Vh. bestyrelsen