Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 20.00

Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden eller i opslagskassen.

Ligeledes vil der i den forbindelse være information om sted ( enten Sognehuset eller Hotel Blicher ).

Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest d. 7. marts kl 24.00.

Venlig hilsen

Bestyrelsen