Installation af fibernet i Gartnervænget er nu påbegyndt. Da der pt. er frost i jorden, er det på nuværende tidspunkt usikkert med slutdatoen.

Bestyrelsen er ikke blevet informeret om etableringen af Fibernettet.
Bestyrelsen er derfor heller ikke blevet informeret om starttidspunktet og heller ikke om omfanget af arbejdet med nedgravning af kabler mv.

Det skal vi naturligvis beklage, idet vi gerne ville have informeret alle i god tid.
Vi har nu selv taget kontakt til AURA som siger, at der er lavet aftaler med os og Skanderborg Kommune og at arbejdet er godkendt.

Da vi i bestyrelsen intet har hørt, er vi lidt uforstående overfor denne udmelding, men kan ikke komme nærmere på en forklaring.

Bestyrelsen har desuden fået informationer fra AURA om, at eventuelle skader på fortov og vej skal genoprettes uden udgifter for grundejerforeningen.

Vi håber at gravearbejdet er overstået snarest og at det ikke bliver alt for generende for grundejerne, og skal endnu en gang beklage den manglende information.

Venlig hilsen

Bestyrelsen