Afholdt hos Trine

Afbud fra Jeppe

 

Siden sidst

 

Arbejdslørdagen druknede i regnvejr og blev derfor flyttet til mandagen efter. Da der er en del arbejde med legepladsen, har der været afholdt yderligere arbejdsaftner. Der har været god tilslutning og tusind tak for indsatse.

Vi forsøger at komme i mål med legepladsen og afholder derfor en ny arbejdsaften mandag den 8. oktober 2018 kl 17:00.

 

Ekstraordinær generalforsamling og ændrede vedtægter

 

Vedtægter er sendt til advokat, som efterfølgende har tilrettet/ændret vedtægterne efter vores ønsker samt fremsendt sine kommentarer til eksisterende vedtægter. Bestyrelsen drøftede udkastet og kommentarerne  og blev enige om enkelte rettelser. Vi forventer, at de endelige vedtægter er klar i god tid inden generalforsamlingen.

Der er bestilt lokaler på Mølleskolen.

Da det er en kort generalforsamling, vil der udelukkende blive mulighed for øl/vand.
Aftalt de praktiske opgaver til generalforsamlingen.

Der er udsendt 1.indkald onsdag den 26. september 2018 – både på hjemmeside og omdelt.

 

Nyt fra udvalgene

  • Legeplads. Godt i gang og forventet afsluttet inden vinteren.
  • Ideudviklingsønskerne samles i et dokument som publiceres på hjemmesiden
  • Vej, kloak. Dyrlund klarer snerydning som sædvanlig
  • Skov og beplantning. Der er nu beskåret i træet ved redskabsskuret og fjernet et par syge birketræer. Vi vil i den kommende tid tage stilling til fældning af flere træer ved redskabsskuret.
    Det fældede træ er til fri afhentning
  • Økonomi. Vi er tilsluttet Danske Bank online. Ok med økonomien.
  • Evt.
    Vi publicerer forretningsorden på hjemmesiden.

Næste møde er bestyrelsens juleafslutning.
Dette afholdes hos Britta fredag den 30.11.2018 kl 18:00