Afholdt hos Britta

Afbud: Trine GV 58B

1. Siden sidst

 • Fremover vil der altid være en opgaveliste på hjemmesiden. Husk at give besked til bestyrelsen, hvis der er opgaver der bliver løst i løbet af året.
 • Drøftelse om indkøb af buskrydder. Vi blev enige om at leje
 • Fremover vil opskrifter på lækkerierne fra vejfesten være tilgængelige på hjemmesiden
 • Bestyrelsen har besluttet at fælde den lille bøgehæk der står overfor GV 58A

Arbejdslørdag den 15. juni 2018

Der var et pænt fremmøde og der blev arbejdet godt med de forskellige opgaver

Vejfest den 15. juni 2018

Der var ringe tilslutning til festen, men de fremmødte fik en hyggelig aften med dejlig mad, drikke og så naturligvis fodbold på storskærm.
Desuden blev der disket op med lækkert fodbad, da en gevaldig regnskylle ramte festteltet.

Til næste år vil bestyrelsen være opmærksom på at finde datoer, som giver flere mulighed for at deltage.

Nye grundejere

Kirsten og Stig er flyttet ind i GV64. Velkommen til dem

GV 43 er solgt og der kommer nye ejere til nytår.

Arbejdsdagen den 7. september 2018

De praktiske opgaver til arbejdsdagen den 7. september 2018 blev planlagt.

2. Forretningsorden

Bestyrelsen gennemgik og drøftede den tidligere vedtaget forretningsorden.
Der var ikke anledning til ændringer, blot skulle forholdet til bankforbindelsen rettes til

3. Legeplads

Jeppe har haft gang i opsætning af legeredskaberne sammen med enkelte andre grundejere.
Der mangler stadig en del og derfor er bestyrelsen enige om, at dette skal prioriteres til den kommende arbejdslørdag.
Der ligger en del redskaber på legepladsen og disse skal op inden vinteren.

4. Ideudvikling

De forskellige ideer skrives sammen og drøftes på næste møde og publiceres desuden på hjemmesiden.

5. Vej

Vi tjekker med Thøgersen om de stadig kan klare snerydning

Jørgen bestiller kloakoprensning

6. Skov

Der beskæres i det store træ ved redskabsskuret samt fældning af et par syge birketræer samme sted. Dette vil ske indenfor de næste par uger.

Desuden er der udgåede grene mv ved stien op til Violvej. Disse fjernes.

7. Økonomien blev gennemgået

8. Eventuelt

Intet nyt.

Opgaveliste til arbejdslørdag

 • sti/trappe repareres
 • hyben fjernes
 • bøgehæk fjernes
 • udsigten ryddes
 • oliering af fodboldmål bagpå
 • rep. af verandagulvet i legehuset
 • fjerne jord bag fodboldmål op mod vejen