Afholdt hos Mie, GV 32

Deltagere: Jeppe, Nikolaj, Anja, Mie, Karen

Dagsorden:

 1. Nyt fra forskønnelsesudvalg
 2. Nyt fra skovpleje
 3. Nyt om legepladser
 4. Økonomi
 5. Nye grundejere
 6. Tilbud fra ”administrationsfirma”
 7. Havemand/kvinde
 8. Planlægning fastelavn den 27. februar
 9. Planlægning generalforsamling den 23. marts
 10. Dato for arbejdsdag forår
 11. Eventuelt

1. Nyt fra forskønnelsesudvalg

Udvalget har lavet forskellige forslag ift parkeringsforhold i Gartnervænget – fremstilles til generalforsamling og afstemning i marts. 

Der kommer også forslag angående beplantning – tematikker til generalforsamling. 

2. Nyt fra skovpleje

Der afventes tilbud på det der blev talt om ved sidste besøg af skovpleje-firmaet 

3. Nyt om legepladser 

Det er undersøgt og bekræftet at den forsikring der er i GV dækker, hvis der sker ulykker på legepladserne.
Det kræver at legepladserne er godkendt til offentlig brug.
Vi bestiller et tilsyn både til underlag og til de forskellige legeredskaber.
Nikolaj booker tilsyn.  Pris ca 2000 kr og 50 kr pr redskab. 

4. Økonomi

Der mangler stadig betaling fra èn husstand til fællesudgifter.
Vi genopfrisker reglerne for rykkergebyr i vedtægterne, 5% pr måned.
Nikolaj henvender sig igen og orienterer om rykkergebyr.

5. Nye grundejere

Nr 42 den 1. februar. Mie sørger for velkomstblomst.
Nr 27 den 1. maj.
Obs nr 29 og nr 14 er til salg og formodentlig snart nye grundejere.

6. Tilbud fra ”administrationsfirma”

Administrationsfirma til at stå for opkrævning af kontingent og orientering om nye grundejere.
Mie har fået kontakt med et firma `Min ejerforening` som har et fordelagtigt tilbud.
Firmaet inviteres til næste bestyrelsesmøde i februar for at orientere om mulighederne og priser. Mie står for at invitere. 

7. Havemand/kvinde

Vi læser ud af vedtægterne, at bestyrelsen kan tage beslutning om at øge betaling til pasning af de grønne fællesarealer.
Marek vil gerne fortsætte, og GV køber ydelsen i hans firma.

8.  Planlægning af fastelavn den 27. februar

Ikke helt planlagt om det bliver formiddag eller eftermiddag, afhængig af hvornår et større arrangement i Ry by afholder deres arrangement.
Mie køber tønde, slik og kakao og der er en tønde + bat i redskabsskuret. Mie og Nikolaj maler tønder. Bålfad sørger Nikolaj for og tørt brænde.
Mie deler invitationer ud i postkasserne. Karen låner stativ til gryde over bålet i nr 13. 

9.  Generalforsamling den 23. marts

Der resumeres op hvad der skal stå i årsberetningen. Karen finder lokale, evt på mølleskolen.

10. Arbejdsdag forår 19. april

Karen bestiller container

11. Eventuelt

Ved næste bestyrelsesmøde.

Yderligere forberedelse af generalforsamling.

Beslutning om sommerfest.