Afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30 – 21.30

Mølleskolens Forsamlingssal, Skanderborgvej 50, Ry.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Bevægelser 2021 (pdf)
  Regnskab 2021 og budget 2022 (pdf)
  Status 2021 (pdf)
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af suppleant for revisor.
 11. Eventuelt.

Se også

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Lokalplan for Gartnervænget Ry

Artiklen er den 16. marts 2022 opdateret med de tre regnskabsbilag