Deltagere:
Mie, Anja, Jeppe, Karen. Mødet afholdes hos Karen.
Marek (havemand) deltager også, da han er inviteret pga samtidig julefrokost i bestyrelsen.

1. Siden sidst

 • Arbejdseftermiddag på den lille legeplads den 8. november:
  Gik godt med at få lagt ekstra sand, i alt 3 kubikmeter, på. Der er nu rigeligt og vi kan overveje at flytte lidt ned på den anden legeplads til næste arbejdsdag.
 • Decemberhygge på boldbanen den 7. december:
  Det var en succes, ca 15 deltagere, flest voksne.
  Udfordring at der ikke er tilmelding ift indkøb. Endnu en grund til at sommerfesten i 2022 skal være med tilmelding og en større fest end tidligere.
  Vi minder hinanden om, at senest en uge inden et sådant arrangement aftaler vi, hvem der gør hvad og hvornår vi hver især kan møde op.
  Der er mistet en kæde til det bålfad m. stativ vi lånte til arrangementet.
  Karen sørger for den bliver erstattet, hvis den ikke snarest bliver fundet.

2. Nyt fra Forskønnelsesudvalget

Der arbejdes konstruktivt og ihærdigt med at udarbejde evt forslag til forskellige tiltag inden generalforsamling.
Der er indtil videre planlagt 3 møder i januar og februar 2022, hvor temaerne er:

 • Parkeringsforhold i Gartnervænget
 • Beplantning – Marek er inviteret med fra kl 20.30
 • Prioritering af hvilke områder af fællesarealerne, der skal arbejdes med først, ex skrænt ved nr 17, skrænt over for nr 52 etc.

3. Nyt om legepladser

Intet nyt, Nikolaj (legepladsansvarlig), deltager ikke i dette bestyrelsesmøde.

4. Skovpleje

Anja har kontaktet `Skovdyrkerne`, en medlemsejet virksomhed indenfor skov og landskab, bosiddende i Ry.
Gartnervænget har mulighed for at melde sig ind som medlem for 1000 kr. årligt.
Man får besøg af en skovdyrker en gang årligt, som gennemgår skov ift sikkerhed og forskønnelse. De har været på besøg en enkelt gang og fået introduktion til Gartnervængets fællesarealer.
Besøger os en gang mere før de kommer med et forslag og et tilbud på hvad der med fordel kan fældes og pris.
Punkt til næste bestyrelsesmøde.

5. Økonomi

Intet nyt, Nikolaj deltager ikke i dette bestyrelsesmøde.

6. Nye grundejere

Ingen kendskab til nye grundejere.
Det viser sig at grundejer i nr 33, ikke har fået en velkomsthilsen, Mie sørger for dette.

Vi prøver alle at være opmærksomme, om der er kommet nye grundejere til området.

Mie har kontakt til et firma, som kan stå for alt administrativt, ex registrering af nye grundejere, indkrævning af fællesudgifter etc.
Mie undersøger videre. Punkt til næste bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt

 • Fastelavn – afholdes 27. februar 2022 kl 14.
  Børn og voksne, udklædning, bål, tønde med godter, fastelavnsboller fra Kvickly.
  Fordeling af opgaver til næste bestyrelsesmøde.
 • Havemand – vores nuværende havemand Marek flytter fra Gartnervænget og starter nyt firma `Træpleje og fældning` ca 1.2.2022 og kan derfor ikke arbejde under de samme vilkår længere, det vil bla kræve en ændring af honorar. Marek er dog fortsat interesseret i tjansen som havemand, og bestyrelsen interesseret i at Marek fortsætter. Der er afsat 100 timer årligt til arbejdet.
  Karen undersøger i vedtægterne om bestyrelsen alene kan tage stilling til denne ændring.
  Punkt til næste bestyrelsesmøde.

Næste møde 26. januar 2022 kl 20 hos Mie.