Deltagere: Per, Hanne, Ruben, Karen – Jeppe meldt afbud 

Afholdt hos Hanne

Dagsorden: 

  1. Planlægning af arbejdseftermiddag den 6. maj 
  2. Generalforsamling, fastsættelse af dato og planlægning
  3. Hjertestarter
  4. Forskønnelsesudvalg
  5. Legepladser
  6. Trailer
  7. Økonomi
  8. Nye grundejere/beboere i Gartnervænget
  9. Eventuelt

Ad 1. Planlægning af arbejdseftermiddag den 6. maj

Hanne og Marek går rundt i området en af de nærmeste dage for at planlægge aktiviteter til arbejdseftermiddag – der blev ikke tid til det ved selve bestyrelsesmødet. Der er et håb om at forskønnelsesudvalget kan deltage til arbejdseftermiddag, så de kan supplere med deres forslag. 

Arbejdseftermiddag bliver kl 16 til 19: Marek laver liste over ting der skal ordnes. Karen sørger for at annoncere. Hanne køber øl og vand. Der bestilles pizza på selve dagen, hvis der er tilslutning.

Ad 2. Generalforsamling, fastsættelse af dato og planlægning

Det er nu muligt at mødes til generalforsamling (ift corona-forsamlingsforhold). Datoen bliver fastsat til 26. maj 2021 – afholdes på legepladsen, evt med telt sat op, afhængig af vejr. Naturligvis forbehold for ændringer, hvis forsamlingsforbuddet ændres

Skal varsles senest 26. april – Per sørger for indkaldelse pr brev til alle, og på opslagstavlen. Evt forslag til dagsordenen skal være hos bestyrelsen senest 12. maj., hvilket skrives i indkaldelsen. Der kommenteres også at man gerne må overveje bestyrelsespost, idet to deltagere i bestyrelsen stopper efter generalforsamling

19. maj ekstra indkaldelse på hjemmesiden.

Hanne spørger Svend om han kan være dirigent.

Generalforsamling starter 19.30 – Karen spørger om Grethe kan bage.

Ad 3. Hjertestarter

Hjertestarter er monteret på skur ved hus 17 og er registreret hos Tryg-fonden.

Ad 4. Forskønnelsesudvalg

Forskønnelsesudvalget inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

Ad 5. Legepladser

Der er indkøbt ekstra legetøj til sandkasserne, tak til familien i nr 13.
Vi bestiller ekstra/nyt sand, som kan være klar til begge legepladser til den 6. maj. Karen bestiller.

Ad 6. Trailer

Der er indkøbt trailer, som kan lånes gratis af alle beboere på gartnervænget til mindre ture – booking foregår hos Marek i nr 5.

Det er egen bilforsikring der gælder, hvis der sker noget med traileren, mens man bruger den.

Ad 7. Økonomi

Ruben får godkendt regnskabet fra 2020 inden 6.5. hos revisor i gartnervænget, så det ligger klar til generalforsamling.

Ad 8. Nye grundejere/beboere i Gartnervænget

Ingen kendskab til nye grundejere eller huse til salg.

Ad 9. Eventuelt

Der er indkommet forslag fra Stig om renovering af skrænt overfor hus 58 A og B.
Stig vil indhente tilbud, hvad det koster at skrælle det øverste lag af og beplantning af lyng, frugtbuske og lignende. 

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 6. maj – umiddelbart efter arbejdseftermiddag hos Hanne