Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30

Sted: Den store legeplads (foran nr. 38-44)

Den årlige generalforsamling har grundet Corona være udskudt.
Nu hvor forsamlingsloftet hæves forsøger vi udendørs.
Vores telt med åbne sider opstilles, hvis vejret driller.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af suppleant for revisor.
 11. Eventuelt,

Forslag

Kommentar til dagsorden:
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. maj 2021.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget