Deltagere: Jeppe, Nikolaj, Anja, Karen (Mie syg)

Referent: Karen

Mødet afholdt hos Anja

1. Siden sidst

a. Facebook-gruppe

 • En del husstande har meldt sig på. 

b. Sommerfest

 • Ca. 30 deltagere børn og voksne, positive tilbagemeldinger fra deltagere.
  Fungerede fint med at hjælpe hinanden med at stille op og rydde ned.
  Ønske om en nærmere plan, spisetid etc.

 • Nogle har foreslået en lidt større fest med mad udefra, fadølsanlæg, dansegulv med musik – tages op ved et senere bestyrelsesmøde.

 • Måske holde en uformel julekomsammen med gløgg og æbleskiver, vi bestemmer og planlægger på næste bestyrelsesmøde, som bliver d. 11. oktober 2021 (flyttet fra oprindelig planlagt dato, da Mie er forhindret). 

2. Planlægning af arbejdsdag 14. september 2021

 • Container bestilt
 • Der er en arbejdsseddel fra sidste arbejdsdag, som kan suppleres. Karen snakker med Marek om der er flere ting. Evt. oprydning i skuret.

3. Forskønnelsesudvalg

 • Organisering, mødes 1. gang den 2. september, finder ud af om Marek skal være med på sidelinjen
 • Medlemmer, Anja nr 24, Mie nr 32, Thora nr 44, Annette nr 6, Gitte nr 31
 • Opgaver, aftales i forbindelse med de kommende møder i udvalget i nær kontakt med bestyrelsen. 

4. Legepladser

 • Nikolaj holder øje med legepladserne – undersøge om der findes sand der afskrækker katte.  

5. Økonomi

 • Intet nyt.

6. Nye grundejere

 • Nr. 50 ny lejer men ikke ny i foreningen.
 • Nr. 46 solgt, men ikke ny lejer. Sælger mener de er i restance til foreningen – Nikolaj finder ud af det.
 • Nye grundejere i nr 20, Karen køber ”blomst” 150 kr.

7. Eventuelt

 1. Nr 31, ønsker at bygge til, og arkitekt har bedt om bestyrelsens stillingtagen til dette. Vi mener imidlertid ikke, vi skal forholde os til dette som bestyrelse. Nikolaj giver besked i nr 31.
 2. Vores fælles borde flyttes fra Bentes garage til Trine i nr 58 B.  
 3. Stakit til nr 4, tvivl om det er GV`s grundejerforening står for vedligehold – vi kigger på det til arbejdsdagen.