Referent: Karen

Mødested: Hanne Pedersen, nr 10

Deltagere: Mie, Anja, Nikolaj, Hanne (afgående bestyrelsesmedlem), Karen

Afbud fra Ruben (afgående bestyrelsesmedlem) og Jeppe.

1. Konstituering af ny bestyrelse

 • Formand: Mie Steenberg Mathiesen, nr 32, 28557642
 • Næstformand: Anja Thorpstrup Jensen, nr 24, 61274728
 • Kasserer: Nikolaj Møller, nr 60,  61657773 
 • Sekretær: Karen Sloth, nr 11, 50566170
 • Menig medlem: Jeppe Andreas Jakobsen, nr 56, 30661777

2. Overdragelse fra tidligere bestyrelse til ny bestyrelse

 • Nikolaj kontakter Ruben for at få overleveret kasserer-jobbet
 • Næstformand, Hanne: Køb af øl og sodavand til arbejdsdage, container, kontakt til Marek 
 • Formand og næstformand modtager mails til foreningen 
 • Det er forholdsvis nytilflyttere, der er medlem af den nye bestyrelse, derfor gennemgår Hanne nogle erfaringer fra tidligere bestyrelsesarbejde.

3. Møder

 • 25. august hos Anja
 • 6. oktober hos Nikolaj
 • 15. december julefrokost hos Karen kl 19 
 • 26. januar 2022 hos Mie
 • 23. februar 2022 hos Anja 
 • 23. marts 2022 generalforsamling kl 19.30

4. Nye grundejere

Ingen for nuværende.

Bestyrelsesmedlemmer fordeler efterhånden som der er udskiftning, hvem der giver blomst og byder velkommen til nye grundejere. 

5. Arbejdseftermiddag tirsdag den 14. september kl. 16 til 19.

Karen annoncerer og bestiller container. 

Arbejdsopgaver: 

 • Sandkasse med stor gynge udvides og der påfyldes nyt sand,
 • fyrretræer klippes på skråningen nedenfor nr 18-22,
 • borde-bænkesæt renses og gives olie, 
 • nogle går en tur rundt i kanten af GV`s areal og undersøger om noget skal fældes etc

6. Mini – Sommerfest den 21. august kl 16.

Alle deltagere hjælper med teltopsætning og der laves lege til børn og voksne om eftermiddagen.
Alle medbringer selv mad og drikkevarer, inkl. kaffe.
Bestyrelsen bager kage (Mie bager og Karen spørger Grethe om hun også vil bage).
Vi køber is til børnene og laver en velkomstdrink til børn og voksne.  

Mie laver opslag til hjemmesiden og i opslagskassen, Karen annoncerer på `sandwich`. 

7. Fællesarealerne

På generalforsamling blev det besluttet, at et udvalg skal arbejde videre med forslag til ændring af fællesarealerne, bevoksning, p-pladser, skrænter der skal revideres etc.

Mie slår op på facebookgruppen, sætter op i opslagskassen, og sender til Stig til hjemmesiden – hvem har lyst at være med, deadline 20.august.
Bestyrelsen skal være repræsenteret i gruppen, og øvrige medlemmer gerne fra forskellige områder af GV.

8. Facebookgruppe

Forslag om en facebookgruppe, hvor der kan annonceres for små arrangementer, børnelegeaftaler, små loppemarkeder på GV etc. 

Mie opstarter facebookgruppen, sætter en seddel op i buret, og sender besked til Stig om at skrive det ind i nyhedsbrev.