Afholdt hos Britta

Afbud fra Trine

1. Siden sidst

GV 48 er sat til salg

Ny rist ved stien til Violvej

Kommunen har kigget på trappen og den bliver formentlig repareret.

GV 22.
Vi fastholder beslutningen.

2. Heinrichs opgaver

Vi laver opslag på hjemmesiden og drøfter videre på næste møde.

Der er pt en interesseret som ikke bor i området

3. Generalforsamling

  • Det kommende budget blev drøftet. Der er indsatser som lige skal prisundersøges, og budgettet tages med til næste møder
  • Træfældningspolitik. Pt går det fint, men skulle der opstå stridsspørgsmål kan kommunen kontaktes.

4. Pasning af de grønne områder

  • Vi laver en liste over opgaver og andre supplerer. Drøftes på næste møde
  • Buske og træer ved redskabsskuret renoveres/nyplantes
  • Stien ml 17 og 19. Hybenbuskene fjernes/holdes nede

5. Nyt fra udvalg

  • Obs på udgåede træer
  • Vej mv – ikke noget nyt
  • Økonomi – fint

6. Eventuelt

Hundeskilte købes