Afholdt hos Trine GV 58B

1. Referater

Der ligger referater som endnu ikke er godkendt og publiceret. Dette vil ske straks.

2. Siden sidst

 • Angående GV 22. Der er lavet jordpåfyldning er sagen afsluttet.
 • Der har været afholdt fastelavnsfest med udklædte børn og voksne.
 • Henvendelse fra Akacievej.
  Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Akacievej med forespørgsel om mulighed for tilslutning til Gartnervænget. Grethe og Jørgen har talt med grundejerne på Akacievej.
  Bestyrelsen træffer beslutning om at sagen bringes videre til generalforsamlingen for at få en pejling af meningerne i Gartnervænget

3. Generalforsamling

 • Budget drøftet, tilrettet og godkendt
 • Praktisk omkring Generalforsamling blev aftalt.

4. Fra udvalgene

 • Legeplads – der mangler en babygynge
 • Området.
 • GV 38 ønsker at plante hæk mellem egen grund og fællesareal/sti. Dette er en rigtig god ide og bestyrelsen ønsker, at der på fremtidig arbejdsdag gøres en indsats for at rydde ud i bøgetræerne og gøre arealet pænt.

5. Havemand

 • Bestyrelsen har lavet aftale med en havedame, som fremover vil varetage pasning af de grønne arealer under vejledning fra bestyrelsen. Hun hedder Tina og nærmere præsentation følger.

6. Eventuelt

 • Intet