Afholdt hos Grethe GV 58A

Afbud fra Jørgen

1. Siden sidst

Der er budt velkommen til nye ejere i nr. 43.

2. Udgravning mv ved redskabsskuret og GV 22

Ejerne af GV 22 ønsker at foretage udgravning/ opfyldning på deres grund og ned mod arealet ved redskabsskuret. Bestyrelsen har konsulteret fagfolk med henblik på en vurdering af eksisterende beplantning og sikkerhed mod jordskred.

Vurderingen er, at Óder umiddelbart ikke er træer der tager skade og at der foreslås opfyldning på arealet ved redskabsskuret for at undgå at jorden skrider i forbindelse med det ønskede arbejde ved GV 22.

Bestyrelsen har besluttet og meddelt GV 22, at det er ok med ønsket arbejde og endvidere meddelt, at arbejdet udføres for GV regning og eventuelle skader og opretningsopgaver afholdes af GV 22.

3. Drøftelse af opgaver efter Heinrichs død

Drøftet og der tages kontakt til en mulig person til græsslåning. Drøfter videre på næste møde.

4. Ideudvikling

Forslagene er nu renskrevet og bliver lige justeret inden publicering.

5. Vi forsøger at leje Mølleskolen til GF 2019

Opgaver mv drøftes på  næste møde

6. Pladsen ved skuret trænger til at blive vedligeholdt.

Drøftes på næste møde. Grethe undersøger pris for frugtbuske og træer.

7. Træfældningspolitik drøftes på næste møde

8. Eventuelt

Ekstra møde torsdag d. 7.2.2019 kl 19:30 hos Trine.