Afholdt onsdag den 24.oktober 2018 kl. 19:30 i Samlingssalen, Mølleskolen

Afbud: Jørgen GV 14

Fremmødte stemmeberettigede : nr 6, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 34, 36, 44, 58 A, 58 B, 66B, 68

Stemmetællere: nr 44 og nr 19

1.       Velkomst ved formand Britta Adamsson

2.       Svend Lykkemark Christensen blev valgt som dirigent

3.       Dirigenten indledte generalforsamlingen med at konstatere, at formalia var overholdt samt at en ekstraordinær  generalforsamling var besluttet på ordinære generalforsamling 22.3.2018.

4.       Vedtægtsændringer
For at sikre optimale vedtægtsændringer, er disse udarbejdet af advokat.Britta Adamsson gennemgik i hovedtræk de ændringer der er vigtige i forhold til fremtiden i Gartnervænget.Der var en kort og afklarende drøftelse af de reviderede vedtægter. Det blev drøftet om det er vigtigt, at der er formuleret at alle “ områder” skal være repræsenteret i bestyrelsen. Efter lidt snak frem og tilbage blev der enighed om, at vi indtilvidere lader punktet blive stående i sin udformning.

Afstemning:
Der var enighed om at der kunne foretages afstemning ved håndsoprækning.Der blev fremsat forslag om, at afstemningen blev udsat for at give mere tid til at nærlæse vedtægterne. Der var ikke stemning for at udsætte afstemningen hvorefter formand og dirigent satte vedtægterne til afstemning.
Vedtægterne blev vedtaget med alle stemmer mod 1, der hverken stemte for eller imod.

Vedtægterne fremsendes til godkendelse i Skanderborg Kommune og publiceres herefter på www.gvry.dk
Se vedtægterne

5.       Eventuelt
Bestyrelsen informerede om, at man på vegne af grundejerforeningen sender en sidste hilsen i forbindelse med Heinrichs bisættelse.Bestyrelsen efterlyser endvidere mulige grundejere, som kan klare Heinrichs opgaver eller dele heraf. Kontakt venligst bestyrelsen.

Referent: Grethe Seekjær

 

 

 

Svend L. Christensen, dirigent                                      Britta Adamsson, formand

Jeppe Horup Andersen, næsteformand                     Trine E. Olsen

Grethe Seekjær