Torsdag den 10. juni 2021 kl. 16.00 – 19.00 vedligeholder vi fællesområderne.

Se opgaverne i opslagskassen

Alle indbydes til at være med. Pizza og vand kl. 18.

Kom og vær med med – måske også til en uformel snak om, hvad der rører sig på vores fællesarealer.
Måske har du fået øje på noget, der kan forbedres?