Kære beboere på Gartnervænget
I inviteres hermed til en lille jule-komsammen i stil med, hvordan vi gjorde sidste år.
Vi mødes på boldbanen den 8. december kl. 16, hvor vi byder på æbleskiver, glögg og et bål at lune sig omkring.
Det var en kold fornøjelse sidste år, så pak jer godt ind og brug en kort stund på at hilse på naboerne og ønske god jul 🙂
Vel mødt!
Bestyrelsen