Der afholdes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Gartnervænget, Ry

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 20.00

i Sognehuset.

Dagsorden udsendes senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen og kan læses på hjemmesiden eller i opslagskassen.

Punkter til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest d. 12. marts kl 24.00.

Venlig hilsen

Bestyrelsen