Dagsorden ifølge vedtægterne:

 > Se vedtægterne

Punkter der ønskes optaget på dagsorden, skal fremsendes skriftligt til formand Grethe Seekjær på e-mail senest den 6. marts kl. 12:00.