om vedtægter.

Dagsorden og bilag udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen