Punkter til arbejdslørdag, den 6. september 2014

1)    Opsætning af telt til vejfest

2)    Træfældning (Jørgen er primus motor for dette)

3)    Beskæring af egetræer langs vejen.

4)    Fjern ukrudt i sandkasse og ved gyngerne

5)    Fejning langs fortovskanter

6)    Fjern skvalderkål v/GV17, ned langs stien til Siimvej

7)    Rens Petanque banen

8)    Lav skilt ”Leg på eget ansvar” til legepladsen

9)    Evt. optegne hvidestriber på vejen

Hvis der er tid… Beskær fyrbuskene/-træerne ved den lille legeplads

Hvem melder sig til at tage teltet ned igen søndag?

 

Kl. 10.00:    Vi møde til fælles morgenmad/rundstykker.

Herefter tager vi fat i ovenstående punkter.

Hvis der er stemning for det, spiser vi fælles frokost kl. 13. (Dette aftales nærmere på dagen)

Kl. 15.00:    O-løb for børn og barnlige sjæle

Kl. 16 – 18: Der må stilles ”Lopper” op ved teltet. Både børn og voksne er velkomne.

Kl. 18.30:    Fællesspisning, hver tager en ret med til fællesbord. Tag kaffe/the med til egen husstand.