Arbejdsopgaver

 • Klippe bøgehækkene bag nr. 38-44 – Jeppe undersøger hvem der har ansvaret for hækkene.
 • Klippet egekuglerne.
 • Tømt de sidste riste og kloakker.
 • Ordnet fortovene for græs.
 • Undersøge om renderne skal fejes.
 • Legeplads – der skal fyldes stolpemiks under fjedrebalancegangen og sættes stolper i.
 • Gå både ny og gammel legeplads efter og undersøge om alle skruer er strammet.
 • Grave stolper op ved sandkassen.
 • Give målene olie.
 • Tjek om bænke-borde skal have olie.
 • Evt. trimme skrænten ved nr. 17
 • Sætte telt op