Årets første arbejdsaften nærmer sig, og bestyrelsen har hermed fornøjelsen at byde alle velkommen til et par timers hyggeligt samvær omkring de praktiske opgaver, som skal løses på vores fællesarealer.

Så kom og vær med

Opgaver der SKAL løses: (Allan er ansvarlig)
– Fjerne skidt og ukrudt fra fortov og vejkanter
– Fjerne blade og sand fra ristene
– Udskifte sand i sandkassen og net over sandkassen
– Fjerne ukrudt og rive under gynger – ny gynge sættes op hvis den er leveret

På den ”nye legeplads” SKAL flg. klares: ( Uffe er ansvarlig )
– Oprydning
– Klargøring af koldbøttestativ – faldunderlag
– Ordne legepladsen, så sandet ikke ligger ud over græsset ( af hensyn til græsslåning)

Opgaver i vores skovområder, som SKAL løses: ( Jørgen er ansvarlig og Hans er med hvis muligt)
– Rydde op og fjerne grene mv i skovbunden
– Oprydning i området op til Violvej
– Oprydning, hvis det store grantræ er fældet
– Birketræer ved Svend og Tove ??
– Fjerne nogle topskud og brombær

Opgaver som KAN løses, men sikkert må vente:
– Ordne bænk og bord ved gammel legeplads, – maling ? Legehuset forbedres og evt. males
– Forny tværbommen ved bøgepur.
– Fjerne en række bøgetræer for at gøre p-plads bedre
– Maling af trekanter på vejen
– Maling og oprydning ved redskabsskur
– Oprydning/rengøring af skråning ml. 17 og 19 og ml. 10 og 12

Som I kan se er der mange opgaver og vi har brug for din hjælp.

Hans sørger for, at der vil være vand og øl.

Mange hilsner fra Bestyrelsen