Hermed anden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling lørdag d. 26. august kl. 10.30
Vi mødes til morgenmad i forbindelse med arbejdsdagen kl. 10 ved Tingstedet/skuret og den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted i forlængelse af morgenmaden.

Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Rettidigt indkomne forslag: Den ekstraordinære generalforsamling skyldes afstemning vedr. tilbud fra firmaet Thøgersen om etablering af parkeringspladser ved den lille legeplads.
  20230326_tilbud_1_parkering_legeplads
  Her kan vi kan få foretaget den endelige afstemning om, hvorvidt vi kan vedtage etablering af græsarmering ved parkering ved den lille legeplads.

  Der var ikke 2/3 af grundejerne til stede til den ekstraordinære generalforsamling den 9. maj 2023, som det kræves ifølge vedtægterne.
  Det økonomiske tilbud præsenteres og ligeledes præsenteres grundejerforeningens budget og indestående i banken for at anskueliggøre foreningens økonomi, inden der træffes afgørelse om forslaget.
 3. Eventuelt.
Vel mødt!
Bestyrelsen