Publiceret fra 2024

8 indlæg

Referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2024

af Administrator
Gartnervænget Ry

1. Siden sidst Mie er ikke lykkes med at få fat på kloakrens til Gartnervænget siden sidst. 2. Økonomi Der er udsendt opkrævning på kontingent og allerede nogen, der har betalt. Ellers intet nyt om økonomi. 3. Træfældning 1. Intet nyt fra skovdyrkerne ift. træfældning. Vi ser tiden an. 4. Legeplads/boldbane Gitte har bestilt nyt […]

Referat det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 8. april 2024

af Administrator

1. Siden sidst – 2. Konstituering af bestyrelsen Anders og Kristian er nye medlemmer i bestyrelsen Anders Graae anders.graae@gmail.com, 51906382 Kristian Kragelund kristiankragelund@gmail.com, 30799349 Nikolaj bliver kasserer Mie bliver formand Simon bliver næstformand Det noteres, at Gartnervængets mail skal være tydeligere på hjemmesiden, så folk kan finde den, og det kan blive en hovedkanal 3. […]

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 16. april 2024

af Administrator

Der blev stemt om forslaget vedr. fældning af træer i Gartnervængets område IV. Et flertal stemte for (ja til) forslaget, ingen stemte imod (nej til) forlaget. Der igangsættes en ansøgning om godkendelse til Skanderborg Kommune. Bilag og indhold kan ses under punkt 6: Referat af generalforsamlingen afholdt den 20. marts 2024

Arbejdsdag og ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. april 2024

af Administrator

Arbejdsdag kl. 16-18. Vi mødes ved redskabsskuret/tingstedet og afslutter med pizza samme sted kl. 18 forhåbentlig i dejlig forårs-aftensol. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i forbindelse hermed kl. 18.30. Vi mødes ved redskabsskuret/tingstedet. Der skal stemmes om forslag om fældning af træer i Gartnervængets område IV Se nærmere under punkt 6 Forslag fra bestyrelsen fra årets generalforsamling: […]

Referat af generalforsamlingen afholdt den 20. marts 2024

af Administrator

1. Valg af dirigent Kristian vælges som dirigent til årets generalforsamling, tak for hjælpen! Alt godkendt vedr. indkaldelse til generalforsamlingen. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Velkommen til Gartnervængets generalforsamling 2024. Bestyrelsen har siden marts 2023 fortsat arbejdet for at forbedre og vedligeholde vores dejlige grundejerforening. Siden marts 2023, har […]

2. indkaldelse til generalforsamling 2024

af Administrator

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry). Der bliver serveret sodavand, øl og kaffe på generalforsamlingen. Vi håber på et stort fremmøde. Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i […]

1. indkaldelse til generalforsamling 2024

af Webmaster

Kære grundejere på Gartnervænget Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på Ambolten i Ry (Skanderborgvej 18, 8680 Ry). Eventuelle forslag til afstemning skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00. De bedste hilsner Bestyrelsen   Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Referat af bestyrelsesmødet den 15. februar 2024

af Webmaster

1. Siden sidst 2. Materiale fra Skanderborg Kommune vedr. fældning af træer Nikolaj har videresendt materiale fra Skanderborg Kommune, og der er forskellige hensyn til skovning, f.eks. at egetræerne skal have de bedste omstændigheder, og der derfor skal udtyndes i grantræerne. Der er sat røde krydser på de træer, som skal fjernes, og planen skal sendes i nabohøring. […]